Společnost SPS TRADE s.r.o. působí na českém trhu. Největší podíl zahraničního obchodu máme na trzích Ukrajiny, Ruska a v dalších státech SNS. V oblasti důlní technologie na těchto trzích zastupujeme, jak partnery z ČR, tak z Velké Británie, Německa, Rakouska a v dalších zemích EU Spolupracujeme i s firmami v Číně.

Převažující náplní společnosti je obchodní činnost se zaměřením na:

  • Nákup a prodej zboží
  • Zprostředkovatelská činnost

V oblasti exportu zboží se společnost SPS TRADE s.r.o., komoditně specializuje na prodej výrobků, jak tuzemských, tak zahraničních výrobců následujícího zboží a s tím i souvisejících služeb:

  • důlní technologie (hydraulika, hydraulické hadice + objímky a koncovky, výztuže, důlní kombajny a přístroje, řetězy + řetězové spojky, stroje pro těžbu uhlí) vše dle technických požadavků obchodních partnerů.

V oblasti importu zboží se společnost SPS TRADE s.r.o., komoditně specializuje na nákup a prodej surovin:

  • pevná paliva (hnědé, černé uhlí, koks, antracit – vše dle technických požadavků obchodních partnerů)

V rámci Zprostředkovatelské činnosti Vám společnost SPS TRADE s.r.o., zajistí odbytové možnosti na export Vašeho zboží nebo služeb do Ruské federace, popřípadě do jiných států SNS na základě Vašich požadavků a potřeb.

Taktéž Vám společnost SPS TRADE s.r.o. může nabídnout individuální poradenskou činnost v oblasti obchodu, která je vhodná zvláště při úvahách o zřízení výrobních a odbytových možností pro Vaše zboží nebo služby na území Ruské federace, nebo v některém ze států SNS.